Liedjes uit de Friesche Lusthof - Oude Muziek uit de Gouden Eeuw - Camerata Trajectina

Liedjes uit de Friesche Lusthof - Oude Muziek uit de Gouden Eeuw - Camerata Trajectina
Uitvoerenden: Hieke Meppelink Camerata Trajectina Saskia Coolen Nico van der Meel Erik Beijer Michiel Niessen

Liedjes uit de Friesche Lusthof - Oude Muziek uit de Gouden Eeuw - Camerata Trajectina

Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Inleydingh tot vreughd en gesang'. Op de wyse: Van d'Engelsche indryende dans Londensteyn
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Een Ronden-dans, om de Bruydt te bedde te danssen'. Stemme: O myn Engeleyn, ô myn Teubeleyn, &c.
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Claegh-Liedt, over d'onthoofdinge van Arthur'. Stemme: Com Sheapherdes deck your heds
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Doen Daphne d'overschoone maeght'. Stemme: When Daphne did from Phoebus fly
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof - Variaties over drie Engelse melodieën
Camerata Trajectina
 • My Mistris Sings No Other Song
 • Peckintons Pond
 • Sit Eduward Nouwls deligt
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Christelijcke Klachte
Camerata Trajectina
 • Zang: Doulants Lacrymae (Flow, my teares)
Tekstdichter D. R. Camphuysen
Van het Laetste oordeel (Gaillarde Essex)
Camerata Trajectina
Tekstdichter D. R. Camphuysen
Van volmaeckte Regering
Camerata Trajectina
 • Zang: C. Pypers Pavane
Tekstdichter D. R. Camphuysen
Pavane Lachrymae
Camerata Trajectina
Bewerking: Jacob van Eyck
Ach bitterheyt!
Camerata Trajectina
 • Stem: Engels Com again, metten Bas
Tekstdichter A. Valerius
Christelijck Gevecht
Camerata Trajectina
 • Zang: Frogs Gailiarde
 • Zang: [ongeïdentificeerde melodie]
 • Zang: Mein hert is bestrubt biss in dem thodt (Engelse falala)
Tekstdichter D. R. Camphuysen
PAUZE
'Lieffd' int secreet'. Stemme: Denglsche fortuijn
Camerata Trajectina
Album armicorum Aefgen Claesdr. van Giblant
Variatie over de Engelse Fortuyn
Camerata Trajectina
'Als ick in het wilde Wout'. Stemme: De Nachtgael
Camerata Trajectina
Tekstdichter J. van Sambeeck
Engels Nachtegaeltje
Camerata Trajectina
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Ick weet niet wat myn Vryster schort'. Stemme My Mistris sings no other song
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'O eenigh voedsel van myn jeughd'. Stemme: Kits Allemande
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof
Camerata Trajectina
 • 'Silvester inde morghenstond'. Stemme: Sir Eduward Nouwels delight
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof - Boertigheden
Camerata Trajectina
 • 'Meysje met jou blancke billen'. Uit de zingende klucht van Lijsje Flepkous
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof - Boertigheden
Camerata Trajectina
 • 'Doen Phoebus vertoogh'. Stemme: O doe not, doe not kil me yet for I am not, &c.
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
Uit: Friesche Lusthof - Boertigheden
Camerata Trajectina
 • 'Is Bommelalire soo groote geneughd'. Stemme: Was Bommelalire so pritty a play, &c.
Tekstdichter Jan Janszoon Starter
zaterdag 10 oktober 2015, 20:00 uur

Zaterdag hoort u de populaire liedjes uit de 17e eeuw. Er wordt gezongen, en gespeeld op oude muziekinstrumenten zoals luit, blokfluit, viola da gamba (soort 'cello'). Het bijzondere is dat de liedjes ook best wel ondeugend kunnen zijn, en soms uit onverdachte hoek. Kortom, de 'vrome' Gouden Eeuw had ook wel oog voor de menselijke kijk op de zaken.

Waar en wanneer

Aanvangstijd:
zaterdag 10 oktober 2015, 20:00 uur

De Edesche Concertzaal. Ongehoorde akoestiek, intieme schoonheid, één van de mooiste concertvleugels van Nederland met de allerbeste musici. Vanaf een uur voor aanvang van het concert bent u welkom in de Edesche Concertzaal, voor bijvoorbeeld een kopje koffie vooraf. Let op: tijdens de uitvoering verlenen wij geen toegang tot de concertzaal. De Edesche Concertzaal is ongesubsidieerd en wordt mogelijk gemaakt door Eskes Media / DagjeWeg.NL.

 • Online veel betalingsmogelijkheden;
 • Podium Cadeaukaart OK, ook online;
 • Gratis koffie/drankjes/pauzehapjes;
 • Gratis garderobe;
 • Gratis luxe programmamagazine;
 • Gratis en betaalde parkeermogelijkheden in de nabije omgeving;
 • ECLive! Beluister het concert na afloop opnieuw in hoge kwaliteit (bij geselecteerde concerten);
 • Geniet van het Edesche Concertzaal Diner bij het naastgelegen sfeervolle restaurant Buitenzorg;
 • Subsidievrij en onafhankelijk. Sponsor: DagjeWeg.NL Tickets;
 • NPO Radio 4 zendt regelmatig uit vanuit de Edesche Concertzaal. Luister opnieuw naar bv. IKFE 2017 en IKFE 2018 of Brodsky Quartet.

Edesche Concertzaal

Amsterdamseweg 9, Ede

Routebeschrijving: Auto Openbaar vervoer