A Festival of Lessons and Carols

A Festival of Lessons and Carols

Oorsprong van een Festival of Lessons and Carols

De geschiedenis van een Festival of Lessons and Carols gaat deels terug naar Kerstavond 1880. Toen organiseerde de bisschop van Truro (Cornwall) een dienst in een houten schuur, die vooral was bedoeld om mannen uit de cafés te houden. De populariteit was zo groot dat spoedig andere kerken dit voorbeeld volgden. Later werd de liturgie aangepast met elementen uit de Metten: het nachtgebed in het klooster. De psalmen en responsories die daar werden gezongen verving men door gemakkelijke liederen – veelal uit de volkstraditie (carols) – zodat de officiële liturgie ook voor de 'gewone' kerkganger toegankelijk kon worden gemaakt. In de twintigste eeuw werden de diensten in de kapel van King's College in Cambridge wereldberoemd. Tal van andere christelijke kerken hebben deze liturgische vorm tot onderdeel gemaakt hun kerstviering. Ook buiten Engeland zijn de laatste decennia de 'Lessons and carols' een geliefde vorm geworden om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden.


Gereformeerde Cantorij

Voor de vierde keer organiseren de Gereformeerde Cantorij en Wijkgemeente 'Noord' deze traditionele viering. In de negen lezingen van de dienst – van het scheppingsverhaal tot aan de geboorte van Jezus – wordt in grote lijnen de christelijke heilsgeschiedenis verteld. Deze lezingen worden afgewisseld met algemeen bekende kerstliederen, veelal uit de Engelse traditie.

Medewerking wordt verleend door: ds. Caroline Oosterveen (lector), Nanette Maaijen-Eskes (sopraan), Johan van Markesteijn (orgel en harmonium), Jacob Tuinstra (orgel), Jan-Willem van Ree (vleugel).


ALLE PLAATSEN ZIJN GERESERVEERD: RESERVEREN NIET MEER MOGELIJK.


viering koor Festival of Lessons and Carols eredienst
zondag 22 december 2013, 19:30 uur

ALLE PLAATSEN ZIJN GERESERVEERD: RESERVEREN NIET MEER MOGELIJK. (Dit is geen concert, maar een kerkelijke viering.) Geen Kerst is compleet zonder een Festival of Lessons and Carols. Samen met de Gereformeerde Cantorij organiseert wijkgemeente Noord in de sfeervolle Noorderkerk deze viering. Hoofdmoot vormen de negen traditionele lezingen afgewisseld met bekende Engelse Christmas carols en andere kerstliederen uit Nederland en Duitsland.

Waar en wanneer

Aanvangstijd:
zondag 22 december 2013, 19:30 uur

Welkom bij de kerstviering van de Noorderkerk! We heten u hartelijk welkom en vragen u om op tijd aanwezig te zijn.

Noorderkerk

Amsterdamseweg 9, Ede

Routebeschrijving: Auto Openbaar vervoer

Contact met organisator

Wijkgemeente Noorderkerk
+31(0)318-200214
info@edescheconcertzaal.nl
http://www.noorderkerkede.nl/

Heeft u een vraag? Veelgestelde vragen